संरचना

पुँजी संरचना:

अधिकृत पुँजी रु.१५ अर्ब /-
चुक्ता पुँजी रु.१० अर्ब /-
जारी पुँजी रु.१० अर्ब /-

नाम प्रतिशत
नेपाल सरकार ४४.०३९%
जीबन, निर्जीबन बिमा कम्पनी संस्थागत सेयरहाेल्डर समाबेश ३९.९६१%
सार्वजनिक १६%