Vacancy

कार्य क्षमताको आधारमा बढुवा प्रयोजनका लागि सम्भाव्य उम्मेदवारको जेष्ठता, शैक्षिक योग्यता तथा तालिम बापतको अंक गणना सम्बन्धी सूचना

डाउनलोड गर्नुहोस्

बढुवा सिफारिस गरिएको सूचना |

डाउनलोड गर्नुहोस्।

कार्यक्षमता मुल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवा का लागि फारम

डाउनलोड गर्नुहोस्

मिति २०७८/०५/०४ मा प्रकाशित विज्ञापनमा उल्लेखित शैक्षिक योग्यता बारे स्पष्ट पारिएको

Correction of vaccancy notice

सातौ तह चार्टर अकाउंटेंट करार सेवाको नतीजा प्रकाशन।

सूचना लाई यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस्।

सातौ तह सूचना प्रबिधि अधिकृत करार सेवाको नतीजा प्रकाशन।

सूचना लाई यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस्।

छैटौं तह करार सेवाको नतीजा प्रकाशन।

सूचनालाई  यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस।

करार सेवामा संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेदवारहरु

डाउनलोड गर्नुहोस्

आ.प्र, खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सूचना ।

डाउनलोड गर्नुहोस्।

दरखास्त सूचना सच्याईएकोबारे सूचना।

डाउनलोड गर्नुहोस्।

लोकसेवा आयोग वार्षिक पदपूर्ति कार्य तालिका २०७८/२०७९।

download notice from here.

अन्तरिक बढुवा नतिजाको सूचना।

डाउनलोड गर्नुहोस्।

आवस्यकता सम्बन्धि सूचना।

सूचनालाई यहाँबाट डाउनलाेड गर्नुहोस।

कार्यक्षमता मुल्यांङ्कनको आधारमा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचना ।

सूचनालाई यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस ।

खुला, समावेशी तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको विज्ञापन ।

सूचनालाई यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस ।
फारमलाई यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस ।

कार्यक्षमता मुल्यांङ्कनको आधारमा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचना ।

सूचनालाई यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस ।

फारमलाई यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस ।

Management Trainee काे नतिजा सम्बन्धी सूचना ।

सुचनालाइ यहाँबाट डाउनलाेड गर्नुहाेस

Trainee Assistant काे नतिजा सम्बन्धी सूचना ।

सुचनालाइ यहाँबाट डाउनलाेड गर्नुहाेस ।

मिति २०७६/१०/१५ मा प्रकाशित आवश्यकता सम्बन्धि सूचना अनुसार Trainee Assistant मा निम्न बमोजिम छनौट सूचि कायम गरी निजहरुको अन्तर्वाता मिति तथा समय निर्धारण गरीएको जानकारी गराईन्छ ।

सूचनालाई यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस ।

मिति २०७६/१०/१५ मा प्रकाशित आवश्यकता सम्बन्धि सूचना अनुसार Management Trainee मा निम्न बमोजिम छनौट सूचि कायम गरी निजहरुको अन्तर्वाता मिति तथा समय निर्धारण गरीएको जानकारी गराईन्छ ।

सूचनालाई यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस ।

आवस्यकता सम्बन्धि सूचना।

सूचनालाई यहाँबाट डाउनलाेड गर्नुहोस।